Wat we doen

Bij Peer Accountants bewaken we uw administratieve en fiscale verplichtingen. We werken uw financiële informatie keurig bij, zorgen dat u altijd inzicht heeft in de cijfers en helpen u om administratieve lasten en loonkosten te beheersen.

Een eigen team voor jou als accountant

We bieden je de leiding van een team van Peer Accountants. Jij wordt ons gezicht naar ondernemers. Je leidt je eigen team voor onze samenstelpraktijk.

Lees verder over jouw eigen Peer-team

Dit is ons dagelijks werk

dummy

dummy

Inrichting, automatisering en stroomlijning van administraties

Administratie moet nu eenmaal, maar hoe beter de inrichting, hoe voordeliger dit is voor de ondernemer. Een goed georganiseerde administratie scheelt uren en kosten en geeft een beter financieel overzicht.

Het geautomatiseerd verwerken van facturen en bonnetjes bijvoorbeeld scheelt klappers vol papier die nog jaren bewaard moeten blijven. Allerhande inkomsten en uitgaven zijn met een muisklik in te zien. U ziet precies waar winst zit en waar besparen mogelijk is. Dat scheelt uren, kosten en stress.

Bij Peer Accountants hebben we dit geregeld voor tal van ondernemers. Weg is die administratie, weg is de sores van moeizaam overzicht op de financiën.

Boekhouding en jaarrekening

Boekhouding die u niet zelf hoeft te verzorgen scheelt een eigen boekhouder en een werkruimte waar de boekhouding gebeurt. Peer kan de administratie helemaal uit handen nemen. Wanneer de onderneming groeit, kan het wenselijk zijn wel een eigen boekhouder of controller in huis te hebben. Dan speelt Peer de rol van achtervang en raadgever.

Het registreren en rangschikken van financiële transacties en het opstellen van de jaarrekening helpt om allerhande instanties (zoals de Belastingdienst) van financiële informatie te voorzien zonder dat van uw organisatie een grote inspanning wordt gevraagd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een (korte) toelichting daarop.

Fiscale aangiften

Elke belastingaangifte controleren wij voordat we die indienen namens onze klanten. De volgende aangiften verzorgen wij onder meer voor u:

 • BTW
 • ICP (Europese BTW)
 • VPB (vennootschapsbelasting)
 • IB (inkomstenbelasting)
Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring is niet verplicht voor ondernemers. De toegevoegde waarde is dat de accountant verklaart dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de standaarden voor accountants. Dat is iets anders dan een controle-verklaring of een beoordelingsverklaring.

Controleverklaring

Voor organisaties die controleplichtig zijn of die een vrijwillige controle van de jaarrekening laten doen, werken wij samen met onze partnerorganisaties VHM Accountants & Adviseurs en VHM Audit. De accountant controleert of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van uw organisatie en geeft zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel.

Samenstellen jaarverslag

BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht ieder boekjaar een jaarverslag in te dienen bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening is een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar moet een organisatie het jaarverslag publiceren via de Kamer van Koophandel. Anbi-organisaties moeten voor 1 juli hun jaarrekening publiceren.

Bij een klein bedrijf is een jaarverslag met enkele pagina’s voldoende. Grotere ondernemingen maken verslagen van ruimere opzet. Vaak geldt: hoe groter een onderneming, des te meer gegevens, des te groter het jaarverslag.

Het voeren van de loonadministratie

Het voeren van een loonadministratie is verplicht als u minimaal één werknemer in dienst hebt waarvoor u inhoudingsplichtig bent. Dit betekent het aanmaken van loonstrookjes, het verwerken van declaraties van medewerkers, het inhouden van loonbelasting en premie volksverzekeringen op het salaris en deze afdragen aan de Belastingdienst.

Bij Peer Accountants voeren we dit voor u uit en zorgen ervoor dat u altijd inzicht krijgt in de kosten en de kansen om te besparen.

HR-advies

Peer voert loonadministraties uit en geeft advies over een aantal fiscale en financieel-technische vraagstukken rondom salarissen. Voor andere HR-vraagstukken, zoals arbeidsrechtelijke kwesties, werkt Peer samen met partners.

  Fiscaal en bedrijfseconomisch advies

  Een accountant bewaakt de grenzen van uw organisatie, maar helpt ook de mogelijkheden te zien. U kunt altijd rekenen op Peer Accountants om gebruik te maken van de voordelen die de fiscale regels bieden aan ondernemers en organisaties. Voorbeelden van fiscale regelingen waar u voordeel van kan genieten:

  • MKB-winstvrijstelling
  • WBSO (aftrek voor kleinschalige investeringen)
  • EIA (Energie-investeringsaftrek)
  • MIA (Milieu-investeringsaftrek)

  We leggen u graag uit hoe u voor deze en andere regelingen in aanmerking kan komen.

  Peer zonder papier

  Peer Accountants is een papierloos kantoor. We maken gebruik van software om onze taken geautomatiseerd uit te voeren. Peer kan in de regel met elk systeem in de cloud werken. We werken onder meer met softwarepakketten van de volgende leveranciers:

  • Basecone

  • Exact Online

  • Twinfield

  • Afas

  • Accountancy Gemak

  • Visionplanner
  • Nextens

  • Nmbrs

  • Eversign

  Onze Partners

  Peer Accountants werkt samen met twee kantoren die onze samenstelpraktijk aanvullen met hun assurancewerkzaamheden: VHM Accountants & Belastingadviseurs en VHM Audit.